Ar sportu uz veselību 2023

Pēc četru gadu pārtraukuma, Centra “Vaivari” attīstības fonds sadarbībā ar NRC “Vaivari”, Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrību, Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienību un citiem atbalstītājiem, organizē sporta aktivitāšu dienu “Ar sportu uz veselību 2023”….

2021. gada oktobris

Uzsākot  projekta  Nr.21-08-FL01-F043.0202-000012  ”Treniņu laukuma ierīkošana personām ar mobilitātes traucējumiem, sekmējot piekrastes teritorijas infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu” realizāciju, pamatojoties uz  tirgus situācijas izpētes rezultātiem, ir noslēgts līgums ar būvniecības darbu veicēju SIA “DINERUM” par  treniņu…

Uzsākti būvdarbi

Uzsākta projekta  ,,Bērnu rotaļu laukuma, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām’’ realizācija! Pateicamies visiem šī projekta atbalstītājiem par to, ka kopīgi esam spējuši savākt nepieciešamos līdzekļus, lai realizētu šo lielisko projektu. Liels Paldies: Rietumu bankas…