Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, atklāj – treniņu laukumu cilvēkiem ar mobilitātes traucējumiem.

Ar prieku varam paziņot, ka šodien, Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, atklāj sen iecerētu un ļoti nepieciešamu projektu – treniņu laukumu cilvēkiem ar mobilitātes traucējumiem.  Cilvēkiem, kas pārvietojās riteņkrēslā, šeit ir radīta iespēja iemācīties droši pārvietoties gan pilsētvidē, gan lauku vidē.  Apmācības riteņkrēsla lietošanā ik gadu ir nepieciešamas ap 200 cilvēku.  Riteņkrēslu treniņa laukumu varēs izmantot NRC Vaivari pacienti un  jebkurš cits riteņkrēsla lietotājs.

Pētījumos ir pierādīts, ka personas, kuras ir neatkarīgas riteņkrēslā ir neatkarīgākas arī ikdienas aktivitātēs un labāk var iekļauties darba tirgū. Šādiem cilvēkiem arī samazinās nepieciešamais aprūpes līmenis un viņi kļūst neatkarīgāki un var dzīvot cieņpilnu dzīvi.

“Mācīties lietot riteņkrēslu ir kā no jauna mācīties staigāt. Riteņkrēsla lietošana iekštelpās parasti ir vienkārši apgūstama, taču ar grūtībām pacienti saskaras lietojot riteņkrēslu ārpus telpām. Nepieejama vide, apmales,  dažādas virsmas , kāpnes ir tās lietas, kas ierobežot ikdienas aktivitāšu veikšanu un izolē cilvēku no ārpasaules, jo tajā vienkārši nespēj funkcionēt” , skaidro Anda Nulle, NRC ” Vaivari” vadītāja.

Treniņu laukuma  projekts ir izveidots pamatojoties uz Kanādas speciālistu izstrādāto riteņkrēslu vadīšanas prasmju apguves programmas vadlīnijām un ņemot vērā NRC Vaivaru pieredzējušo speciālistu, kā arī ceļu būves inženieru ieteikumus. Šāds treniņu laukums ir pirmais Latvijā un salīdzinot ar Haapsalu esošo, vistuvākais reālajai situācijai dabā

NRC “Vaivari” ergoterapeiti kopā ar fizioterapeitiem, ņemot piemēru no ārzemju rehabilitācijas centriem, kā, piemēram, Hāpsalas, Barselonas u.c. rehabilitācijas centriem, rehabilitācijas centriem ASV, Kanādā, Norvēģijā, jau kādu laiku ir īstenojuši riteņkrēslu lietošanas prasmju apmācību, lai veicinātu pacientu neatkarību. Līdz šim telpu un aprīkojuma trūkuma  dēļ šīs apmācības gan bija ļoti ierobežotas, cenšoties pielāgot esošos resursus.

Projekts ir īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un nodibinājuma ” Centra” Vaivari” attīstības fonds” līdzekļiem – privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem. Treniņu laukuma būvniecības ieceri ir izstrādājuši SIA Tomus ceļu inženieri Valdis Polmanis un Artūrs Zirnis.

Izsakām lielu pateicību:

  • Ģenerālsponsoram: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam,
  • Artūram Zirnim un SIA Tomus,
  • Maijai, Prozarovičai,
  • AS Priedes AG  un personīgi Artūram Giļokam,
  • AS Latvijas finieris,
  • E. Gulbja laboratorijai un personīgi Didzim Gavaram,
  • SIA ABC pharma  un personīgi Indrai Valeinei un Oskaram Jurševskim,
  • SIA Dinerum un personīgi Raivim Laizānam,
  • Fondam ,,Tavs atbalsts’’ ,
  • SIA Kanins.