Par fondu

,,Centra ,,Vaivari’’ attīstības fonda’’  dibināšanas ideja – padarīt ikdienas rehabilitācijas procesu NRC ,,Vaivari’’ kvalitatīvāku un mūsdienīgāku.

Nodibinājums „Centra ,,Vaivari’’ attīstības fonds ir dibināts 2014. gada decembrī. Fonds ir neatkarīgs nodibinājums. Tā dibinātāji ir astoņas privātpersonas. Fonda valdē ir septiņi cilvēki, no kuriem viens uz diviem gadiem tiek ievēlēts par valdes priekšsēdētāju. Fonda patronese Valsts prezidenta kundze Iveta Vējones kundze.

Fondam valsts ir piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu – ziedotājam pienākas LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.