2021. gada oktobris

Uzsākot  projekta  Nr.21-08-FL01-F043.0202-000012  ”Treniņu laukuma ierīkošana personām ar mobilitātes traucējumiem, sekmējot piekrastes teritorijas infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu” realizāciju, pamatojoties uz  tirgus situācijas izpētes rezultātiem, ir noslēgts līgums ar būvniecības darbu veicēju SIA “DINERUM” par  treniņu laukumu izbūvi. Noslēgts līgums par  būvuzraudzību ar  SIA “Prokrial“. Projekts tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, nodibinājuma” Centra ,,Vaivari” attīstības fonds” budžeta.

No  Jūrmalas pilsētas būvvaldes ir  saņemtu atzīme Paskaidrojuma rakstā par būvniecības nosacījumu izpildi.

Būvlaukumā ir uzstādīta pagaidu plāksne par projekta īstenošanu.