Iespējas palīdzēt

Ja izmanto bankas pakalpojumus – pārskaiti uz kontu!

Centra ,,Vaivari’’ attīstības fonds

Vienotais reģistrācijas  Nr.40008230965

Vasaras iela 36,Jūrmala, LV-2008

Konta Nr. LV79UNLA0050022719060

Jūsu ziedojums var būt gan ar konkrētu mērķi, gan vispārīgs ziedojums fondam.

Ja jums ir kāds hobijs , vai cita lieta, ar kuru vēlaties padalīties –

aicinām ikvienu, kuram ir laiks un vēlēšanās, organizēt savu labdarības pasākumu, kura laikā tiek organizētas dažādas aktivitātes NRC ,,Vaivari’’  pacientiem. Pirms pasākuma veidošanas, lūdzam sazināties ar fonda darbiniekiem par pasākuma laiku.

SOCIĀLI ATBILDĪGIEM UZŅĒMUMIEM

Ja jūsu uzņēmumā ir radusies vēlēšanās palīdzēt NRC ,,Vaivari’’ pacientiem vai to ģimenēm, lūdzam sazināties ar mums par ziedojuma mērķi. Ir daudzas lietas, kuras ikdienā noderētu mūsu pacientiem.

Centra ,,Vaivari’’ attīstības  fondam ir sabiedriskā labuma statuss, tāpēc uzņēmumi, ziedojot fondam, saņem LR likumdošanā paredzētās peļņas nodokļa atlaides  .

Par ziedojumu iespējams noslēgt līgumu!