Fonda uzdevumi

  • attīstīt personu līdzdalības un kopienu filantropijas idejas attīstību veselības, rehabilitācijas un sporta nozarēs;
  • veicināt jaunu un stabilu finansēšanas avotu veidošanu veselības aktivitāšu attīstības nodrošināšanai;
  • iesaistīt rehabilitācijas aktivitātēs pacientus un viņu atbalsta personas, veicinot līdzdalību un izpratni par dzīves kvalitātes uzlabošanu;
  • veicināt zinātniskos un pētnieciskos projektus, kā arī sniegt finansiālo atbalstu dažādu rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu īstenošanā;
  • atbalstīt ar Centra ,,Vaivari’’ attīstības  fondu un NRC Vaivari sadarbību saistīto interešu sfēru konferences un citus publiskos pasākumus;
  • veicināt līdzekļu un citas palīdzības piesaisti minēto mērķu realizēšanai ziedojumu, subsīdiju, aizņēmumu, līdzdalības dažādos projektos un citos veidos;
  • veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu zinātnes, pētniecības, ārstniecības, rehabilitācijas un veselības aizsardzības profesionālajām institūcijām un organizācijām.