Pirmā kārta projektam “Rotaļu laukums bērniem ar īpašām vajadzībām”

Ir savākti līdzekļi rotaļu laukumam bērniem ar īpašām vajadzībām pirmajai kārtai. Līdzekļu piesaistei pirmās kārtas realizācijai tika iesniegts projekts Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētajā Iedzīvotāju iniciatīvu konkursam un saņemts atbalsts vienas iekārtas uzstādīšanai. Pārējās trīs iekārtas tiks uzstādītas par ziedotāju līdzekļiem. Plānots pirmo kārtu pabeigt augusta pirmajā nedēļā.