NRC “Vaivari” aktualizēs bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem problēmas iekļaujoties ikdienas dzīvē

2015. gada 3. decembrī, Starptautiskās invalīdu dienas ietvaros, Nacionālais Rehabilitācijas centrs (NRC) “Vaivari” aktualizēs bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem problēmas, kas pastāv integrējoties sabiedrībā.  Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone šajā dienā pirmo reizi viesosies rehabilitācijas centrā un iepazīsies ar NRC Vaivari un tā attīstības fonda darbību, pārrunās aktuālākās problēmas un risinājumus bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem pilnvērtīgākai iekļaušanai ikdienas dzīvē. Pasākumā paredzēta tikšanās ar medicīnas personālu un pacientiem, Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrības pārstāvjiem, ārstniecības iestāžu pārstāvjiem no reģioniem.

“NRC Vaivari ir pirmā pietura pēc smagas slimības vai traumas, kas radījušas funkcionēšanas traucējumus. Fondi un biedrības ir kā instruments, lai varētu risināt problēmas un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu iekļaušanos dzīvē. Cilvēkiem, kas zaudējuši funkcionēšanas spējas, ir nepieciešama atbalsts. Mums visiem kopā ir jāstrādā, lai radītu pieejamu vidi un nojauktu barjeras, kas traucē dzīvot kvalitatīvi, pilnvērtīgi un interesanti. Invaliditāte nav atsevišķa cilvēka problēma, bet gan visas sabiedrības rūpe un tikai ar ārstēšanu un rehabilitāciju ir par maz” , uzsver Anda Nulle, NRC Vaivari vadītāja.

Pasākumā piedalās:  Latvijas Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, veselības ministrs Guntis Belēvičs, Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” vadītāja Anda Nulle, Centra “Vaivari” attīstības fonda vadītāja Ulrika Eistreiķe, Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis Mārtiņš Karnītis, ārstniecības iestāžu vadītāji, NRC “Vaivari” pacienti un medicīnas personāls.